Den seneste tiden har det medgått en del tid til planlegging og tilrettelegging for oppstart av nytt prosjekt hos oss. 

For oss er det svært viktig at vi kan tilby oppdrag i alle størrelser og vanskelighetsgrader, til våre selgere. Akraft er vårt første oppdrag mot privatmarkedet på svært lang tid, da kjernefokuset vårt har vært utelukkende B2B i en lang periode. 

Foto: Utklipp fra Akrafts hjemmesider – https://akraft.no

Ettersom at vi har store lokaler tilgjengelig og i tillegg er så heldige som har gode samarbeidspartnere, så har vi muligheten til å åpne flere dører. Derfor satser vi nå på et godt og langvarig samarbeid med Akraft som eneste aktør for oss på B2C. 

“Fremover, skal vi nå satse på å være den tilbyderen som gir best provisjons-betingelser for selgerne, i Spania, som jobber mot det norske privatmarkedet i strømbransjen!”

For oss handler dette om at vi skal tilby et produkt til forbrukeren, som har en nytteverdi. Som selger for Akraft hos oss, kan du forvente god kampanjestyring og derav ha høye forventninger til egne resultater, så fremst det jobbes målrettet og bevisst. Provisjonene er i dagens marked lave, og vi tenker gjøre store endringer på dette. I lokalmiljøet vårt, ser vi at vi har lagt oss på en provisjon som er 240% prosent høyere enn konkurrentene. Hos oss er det fokus på at selgerne er første ledd til business, fra seg selv og helt til eieren av Akraft. Derfor skal selgerne som utfører denne jobben, belønnes deretter. Kan man i tillegg tilby kunden et bedre produkt enn det kunden allerede har fra før, er det jo absolutt ingenting som er bedre enn det. 

Foto: Utklipp fra Akrafts hjemmesider – https://akraft.no

“Vi gleder oss veldig til oppstarten, og allerede i dag den 02.10.18 starter vi med dem første testene for å tune systemet, slik at kundene opplever at både selgere og systemet fremtrer profesjonelt.”