Vi ønsker et detaljert bilde av deg som søker – trivsel er en selvfølge! 

  • Søknadskjema inneholder 21 spørsmål og tar 5-15 minutter, avhengig av deg.
  • Søkere med godt utfylt informasjon som etterspørres har høyere sannsynlighet for tilslag på jobb hos oss!
  • Ingen har noen gang sagt at det er morsomt å søke jobb – ta deg god tid!
  • Vi anbefaler bruk av PC/MAC når du fyller ut skjema.

Vi lagrer alltid dokumentene vi mottar fra våre søkere. Alle søkere registreres i intern database. Dersom vi er fullsatt i tidsrommet du søker til oss, vil du kontaktes siden om det er ønskelig og dette avtales med deg på forhånd – så klart! :)


Velg de grunnene vi som passer/beskriver hvorfor du vil til Spania.
Vi tilbyr en bred variasjon på prosjekter til våre selgere. Vi kan ikke alltid garantere for at du får prosjektet du ønsker. Derimot jobber vi så klart for å få dette til etter beste evne. Du kan velge flere prosjekter:
Vi vil gjerne vite nøyaktig hvorfor vi skal velge deg! Skriv noen ord til oss om hvorfor vi skal velge deg.
Velg ut en egen referanse. Andre referanser kommer frem i din CV.
Rating erfaring: 1-10
Toppselger rating: 1-10