VELKOMMEN TIL MAX DIALOG INTRANETT

Ettersom at vi er avhengig av enkelte skjemaer, nettsteder o.l. som ikke lar seg integrere med Teams som vi så hyppig bruker. Er vi nødt til å ha en todelt løsning.

For ordensskyld, vil vi derfor kun legge det som er nødvendig hit. 

LENKER DU TRENGER

Frilanser informasjon
Her registrerer du alt av nødvendig informasjon som vi trenger for å kunne opprette en avtale med deg. Og om du gjør endringer underveis i f.eks. bosted eller bank, må du fylle ut dette skjemaet på nytt! :) 

Internreservasjon av kunder/prospekter
Her kan du sende inn informasjon om hvilken kunder som skal intern reserveres. Denne skal fylles ut om kunden ber deg reservere h*n!