Vi har vært her siden i midten av 2012, vi er en trygg og vel etablert arbeidsgiver for mange mennesker.
Med tiden har vi utviklet oss selv, og våre konsepter. Før solgte vi utelukket bare helsekost og jobbet som underleverandør for en annen TM leverandør. I dag er vi et GodkjentCallcenter og en seriøs leverandør for flere kjente og viktige merkenavn i Norge. Vi har valgt å skille oss ut, vi er det eneste callcenteret i Spania med denne godkjenningen.


Max Dialog er ikke bare et call center, vi er en vinnende organisasjon som leverer TM med høy faglig kvalitet og kvantitet for våre oppdragsgivere”


2012 – Oppstarten

Da Max Dialog ble til, var det mye frem og tilbake, også en del rot ettersom et tidligere samarbeid mellom Max Marketing gruppen og daværende underavdeling/salgskontor ikke leverte. Likevel var det slik at Max Dialog ble til fordi MMG ønsket et videre samarbeide med nåværende eier og daglig leder, Kim Håkenstad. Samarbeidet fortsatte en liten periode og var en smule turbulent i oppstartsfasen. Det var tross alt mye som skulle falle på plass. Planen – videreføre arbeidsplassene.

2013 – En ny høst

I 2013 skilte vi lag med MMG, etter mye frem og tilbake og det vi anser som rot, ønsket vi oss selvstendighet og uavhengige valg av nye oppdragsgivere. Salget fortsatte en periode til for MMG, men vi kunne nå begynne tenke større og selvstendig.

Vi tok så inn Anbudstorget.

For oss har dette samarbeidet vært med å legge våre grunnpilarer godt til rette. Vi har fått være med på forretningsutviklingen hos Anbudstorget og likeså har gode råd kommet fra Anbudstorget til oss.

Vi jobber fremdeles med Anbudstorget i dag og er i dag den største og viktigste TM partneren til Anbudstorget. Vi har jobbet med Anbudstorget.no i nærmere 4 år og begge parter er enige om å fortsatt jobbe inn i fremtiden med både egne og felles mål.

2014 – “Dream Big”

Ettersom at alt nå gikk på “skinner” som vi liker å kalle det. Kjente vi behovet for å øke vår salgs-aktivitet. Porteføljen for Anbudstorget har nå begynt å rulle, vi ser nye muligheter og øker aktiviteten for oppdragsgiver. Vi begynte nå å tenke større, vi ønsket oss mer enn litt.

2015 – Stort ble til større

Vi tok så inn Hegnar Media.

Vi har over tid levert svært gode resultater med høy faglig kvalitet og fått en samarbeidspartner i særklasse. Fokuset har vært høy kvalitet, hele veien. I dag har vi prosjekter fra flere avdelinger internt i Hegnar Media som f.eks. Bokklubben, Finansavisen, Kapital, Interiørmagasinet og møtebooking for Positiv opplæring.

Mot slutten av 2015 så vi det nødvendig med å flytte, vi trengte rett og slett større plass. Vi tok fatt i problemstillingen og påbegynte arbeidet med nye og større lokaler. Vi bygget ut fra 80 kvadratmeter til 260. Med konferanserom, opplærings-rom, to ringe-rom, kjøkken og kantine.

2016 – Nye kontorer ga motivasjon

Endelig – endelig kunne vi ta i bruk våre egne lokaler. Disse har vi designet, disse har vi laget og ingen har vært her før oss.

Nå hadde vi alt, vi trengte ikke mer.

Vi er nå i slutten av 2016 og vi har igangsatt en utvidelse som tar oss fra 260 kvadratmeter til nærmere 500fem hundre!

2017 er rett rundt hjørnet og vi ser frem til og begynne bruke våre nye fasiliteter. Vi har gått fra 12 selgerstasjoner i 2012 til og starte 2017 med 66 stasjoner! Vi har altså økt våre seter med 550% siden 2012.

Vi har også etablert oss som “Godkjent Callcenter” og er med dette det eneste helnorske selskapet i vår bransje her i Spania som da det første med denne godkjenningen og pr i dag det eneste.

Vi elsker det vi driver med, kanskje er det nettopp derfor vi tør påstå at vi er best?

ADMINISTRASJON

MAX DIALOG

Alexander Hansen

Prosjektleder

Kim A. Håkenstad

Daglig leder

MD PERSONAL

Karianne Hansen

Personalansvarlig