Annonse

Vi ønsker Nortel velkommen som oppdragsgiver

I andre halvdel for 2021 – begynte vi en innledende dialog med Nortel i forbindelse med felles satsing på å bygge opp et salgsteam på vår avdeling i Fuengirola. Vi kan nå meddele at vi eksklusivt skal bygge opp et nytt salgsteam for Nortel med base i Fuengirola, Spania. 

Eksklusivitet på prosjektet

Er viktig for oss og Nortel. Vi har tidligere bygget opp et velfungerende salgsteam, hvor det ikke var forbehold om eksklusivitet. Det hele endte med at vi valgte å fratre vårt engasjement som følge av oppstart av 3 salgskontorer i Fuengirola. Vi konkurrerte med oss selv, selgerne med hverandre og det hele ble til slutt avviklet for alle parter. Dette oppdraget er i skrivende stund ikke eksisterende i Fuengirola.

Nettopp derfor, er eksklusivitet viktig. Det gir selgerne en reell mulighet til å bygge opp noe for seg selv. Det handler om å skape langsiktige horisonter for våre selgere, våre oppdragsgivere og oss selv. Denne avtalen sikrer at selgere som engasjeres til Nortels salgsteam hos oss, får muligheten til nettopp dette. 

Aktiv salgsledelse

Nortels salgsteam skal bygges opp helt fra scratch, det betyr at selgerne får en unik påvirkningsmulighet. Ledelsen i Nortel har ytret ønske om å aktivt delta i opplæring, tilrettelegging og generelt få være aktive og delaktige med vårt salgsteam. Vi takket selvfølgelig ja-takk til dette! Og vi tror også at en aktiv oppdragsgiver er fundamentalt viktig for å skape et fungerende salgsteam. 

Vi søker nå 4 nye selgere og 1 teamleder til dette prosjektet

Dersom du som leser dette, finner det spennende å være en del av noe helt nytt og vokser på tanken om og aktivt være med å bygge opp noe fra start. Ønsker vi så klart å komme i kontakt med deg. Du finner stillingsannonsen her.

Gjenoppbygging av avdelingen etter større endringer pga., COVID-19

Som så veldig mange andre, måtte vi også gjøre større endringer som følge av den globale pandemien. Nå har vi drevet vårt salgskontor fra nye lokaler siden August i år og er med det klare til å øke selgerstaben for alle prosjekter.

Vi sikter på å engasjere opp til 10 nye selgere innen utgangen av Q1 2022. 

Nye modeller for en ny tid

Vi har alltid vært en aktør som har tenkt nytt og utradisjonelt. Dette tenker vi å fortsette med også inn i fremtiden. 

Selgerne som jobber hos oss har en unik mulighet til å velge sin foretrukne provisjonsmodell fra måned til måned og er sånn sett ikke forpliktet til å jobbe på ren provisjon, eller for så vidt på timebetaling. Det er etablert en modell som lar selger enkelt bestemme dette før hver eneste månedstart, dette administreres direkte av selger og krever ingen godkjenning av nærmeste leder. 

Lønn og provisjonsnivå

Det florerer av forskjellige provisjonsmodeller og lønnsmodeller her i Spania, som også ellers rundt i verden.

Det vi vet, er at flertallet som jobber med kundeservice kan forvente 1200 euro til 1800 euro som grunnlønn. En kundeservicejobb er sjelden tilknyttet større bonuser og ingen provisjoner, men på andre siden av bordet så er det en trygg forventning til hva man faktisk får og for noen er nok dette bedre enn å jobbe med salg. Fordi salg inneholder jo en del risikomomenter som ikke kundeservice er befattet av.

Vi valgt å legge til rette for tryggere rammer. Slik at du som vurderer kundeservice fordi det er tryggere, nå også kan vurdere å forsøke deg på salg. Det presiseres også her at om du som vurderer dette og lykkes, vil tjene betydelig bedre enn en jobb på kundeservice.

Regnestykket følger så klart og ser slik ut:

Som selger hos oss, vil du ha muligheten til å velge en modell som gir 1200 euro i grunnprovisjon. Dersom du leverer oppsatt budsjett, øker du denne grunnprovisjonen til 1600 euro. Det er også viktig å presisere at ved å selge over et minstenivå som beskrevet her, så får du i tillegg provisjon for salgene du leverer. Derfor vil en selger som leverer oppsatt budsjett kunne forvente en provisjon på 2700 euro. Det er heller ingenting i veien med å levere mer enn oppsatt budsjett. Da øker så klart regnestykket, men det tar vi ikke med i denne artikkelen, da vi ønsker å kommunisere hva som forventes og ikke hva som er mulig.

Stillinger og dem forskjellige mulighetene vi tilbyr

Hos oss får du anledning til å jobbe med alt fra telecom til medlemsverving. Vi ønsker å oppleves som en aktør med muligheter for våre selgere. Du som selger for oss, får altså en mulighet til å prøve forskjellige grener og forhåpentligvis, vil du finne det du trives å jobbe med. Prosjektene har forskjellig avlønningsmodeller, men en fellesnevner er at du på uansett prosjektvalg, kan velge mellom å ha grunnprovisjon i bunn + provisjon eller helt ren provisjon. Dette er opp til deg selv. 

Vil du se hvilken stillinger vi tilbyr, kan du følge link til våre stillingsannonser her:

For den drevne og erfarne – dette prosjektet har vi hatt i 9 år (snart 10 år!)

Anbudstorget – Jobb med å tilegne deg kunder og forvalt disse som dine egne i egen portefølje. Dette prosjektet har definitivt den provisjonsmodellen som betaler absolutt høyest men er også det prosjektet som er det vanskeligste. Her får du som selger bryne deg på håndverkerbransjen og gevinsten av å lykkes her er enorm! Vi kan jo enkelt dele med deg som leser at om du lykkes på dette, leverer oppsatt budsjett og forvalter egne kunder slik du ville forvaltet deg selv. Bør du runde millionen i årslønn – basert på budsjettall. Dette er ikke gjort over natten, men over tid. Du må derfor være interessert i å putte inn det som trengs om dette skal være noe for deg!
Les stillingsannonsen for prosjektet og lever søknad. Så tar vi gjerne en uforpliktende prat med deg samt sender deg hvordan provisjonsmodellen ser ut.

For den som elsker høyt tempo og teknologi 

Nortel – Jobb med SMB markedet. Vær kundens rådgiver og skap gode relasjoner. I denne bransjen handler det om å være ekstremt kundeservice innstilt og løsningsorientert. Du som selger på dette prosjektet skal, sammen med kunden, fatte beslutninger som påvirker den ansattes mulighet til kommunisere med kunder og andre internt i bedriften. Det er derfor viktig at du har glimt i øyet og er pålitelig. Dette prosjektet er nemlig preget av å følge opp kunder i forkant av avtaleinngåelse og rutiner er særdeles viktig. 

For den som både er erfaren og uerfaren – dette prosjektet har vi hatt i 7 år (snart 8 år!)

Hegnar Medias bokklubb – Jobb med mennesker som sitter i aktive offentlige verv. Jobben går ut på å melde kundene inn i Hegnar Medias bokklubb for næringslivet. Dette prosjektet er et veldig stabilt prosjekt og passer perfekt til den som ønsker å jobbe med noe som er stabilt og trygt. Det som selges er mindre og rimeligere løsninger som passer til mennesker som sitter med offentlige verv. Hegnar Media er en kvalitetsbevisst aktør og det stilles strenge krav til deg som søker om seriøsitet.